Κύριο περιεχόμενο

Οικογενειακά

Αποτέλεσμα εικόνας για διαζύγιο

Για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου από το Μονομελές Πρωτοδικείο απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:
1) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3) Πιστοποιητικά Γέννησης των τέκνων
4) φ/α αστυνομικών ταυτοτήτων των συζύγων